Tessin, Sonogno, Dorfbild, Kirche
10.10.2017; 11.04